tomhed

Tomhed

I denne uge kunne jeg godt tænke mig at skrive en artikel om tomhed. For tomhed er hvad jeg oplever i denne periode. Jeg har været træt, ideløs og udmattet. Ikke udmattet fordi jeg har lavet overdrevet meget, men mere følelse af at der ikke længere er luft i ballonen. Den er slap, flad, uden luft, energi og overskud. Mit hoved vil gerne bare fortsætte – men hverken krop eller sjæl er med. Mit ego siger at jeg skal tage mig sammen, rykke mig, at jeg skal videre, at jeg skal udvikle mig. 

Men det kan jeg ikke. For lige nu er der bare stille inde i mig. Helt stille. Arbejdsopgaverne har kun været vedligeholdelsesmæssigt. Der har hverken været energi eller overskud til fornyelse. 

Der har bare været tomt. Tomt inde i mig. Uforklarligt tomt. Og jo mere jeg prøver at ‘pace’ den tomhed væk – jo længere kommer den til at være der. 

Jeg ved ikke hvornår det ender – det er det mest skræmmende.

‘Det at være et helt menneske’

For mig er det enormt grænseoverskridende og skrive om manglende overskud og tomhed. Den ene halvdel af mig (Ego) siger at jeg skal være perfekt. Den anden (Essens) ved godt at det ikke fungerer for mig at rende rundt og lege perfekt hele dagen. For det gør mig ikke glad. Det gør mig faktisk endnu mere ked af det. For så kan jeg ikke være mig selv.

Det gør mig glad at være autentisk, sårbar og ærlig. Og hvis jeg skal være helt ærlig… Så ved jeg også at det er de værdier jeg har lyst til at give til verden. 

For mig giver det meget mere mening at tage ejerskab af tomheden, fremfor at gemme den væk. For hvis jeg gemmer den væk, gemmer jeg også mig selv væk. Tomheden kan jeg ikke gemme væk – den vil fortsat ligge og ulme under overfladen med dårligdom, indtil den bliver kigget på. 

Det er også derfor jeg vælger at skrive om den, tage ejerskab af den og fortælle at det nu engang er sådan jeg har det. Og når jeg gør det er der ikke længere noget at være bange for. Der er ikke længere noget der skal skjules eller gemmes. 

Jeg sætter mig fri. Som jeg er. Uagtet min følelsesmæssige tilstand. Se det er befriende. Tænk engang at kunne være sig selv, selvom man ikke er på toppen?

Mange af os mennesker lever kun som halve mennesker. Vi viser kun vores gode sider frem. Når de dårlige kommer op, gemmer vi dem væk – eller gemmer os selv væk. Nærmest som om at det ikke er okay at have det sådan.

Jeg er nået til den realisering at hvis jeg nogensinde skal være et komplet og helt menneske, er der ingen sider af mig der skal gemmes. Jeg ved at min vej til det liv jeg drømmer om, er den vej hvor jeg tager ejerskab af hele mig. Alt hvad det indebærer. Alle mine sider og facetter. For gør jeg ikke det, vil jeg aldrig blive helt fri. 

Vi mennesker oplever modgang og medgang. Og jeg tror det gode liv, findes der hvor vi lærer at holde af modgangen ligeså meget som vi holder af medgangen.

‘The Four Seasons of Life’

Jeg hørte engang en klog mand snakke om ‘The Four Seasons of Life’. At livets cyklus har 4 faser. 4 faser fra fødsel til død. 4 faser i løbet af dagen. 4 faser i vores følelsesmæssige cyklus og 4 faser i vores egen udvikling. Uanset hvad, bevæger livet sig igennem disse 4 faser. Nemlig foråret, sommeren, efteråret og vinteren.

Foråret kommer i forlængelse af kolde vintermåneder, hvor alting har stået stille. Tingene har været lagt på is og så småt begynder temperaturene at stige og klimaet synes mere behageligt. Forbedret klima giver grobund for at nye ting kan få lov til at vokse. Så småt begynder landskabet at spire, snurre, summe og rumme, alle årets første tegn på liv. 

Vinteren er forbi og vi går lysere tider i møde. Fuld af optimisme og forhåbning begynder livet at blomstre ud og landskabet synes grønnere. 

Bølgen og bevægelsen fortsætter og inden vi har set os om, er det blevet sommer. Med alt hvad det indebærer – lyse nætter, lange dage, lunefulde aftener og minsandten solskinsdage. Beplantningen følger sin cyklus og det der blot var frø få måneder tilbage har nu vokset sig stort og stærkt. Den lune sommer giver grobund for det rette miljø. Beplantningen har ikke bare fået muligheden for at vokse sig stort og stærkt, smukt og flot – nej, der sågar overskud til at producere afkom. 

Frugter som nu snart kan høstes og bliver høstet. Her står vi på toppen af livets cyklus fuld af varme, frugter og lyse dage. Men som vi alle kender livets cyklus kan vi ikke fortsætte på det stadie. 

Vi bliver nødt til at give slip og selvom vi gerne vil fortsætte i sommerens blomstrende og befrugtede paradis, har dette paradis også taget og brugt al den energi der nu var. Den energi der nu betyder at livet har brug for en pause – atter engang. Livet giver slip. Slip på det der nu var. Slip på sine frugter og sine blade. 

Det der nu havde været et smukt grønt landskab i mange måneder, begynder at synes gulligt, rødligt og senere brunligt. Tingene begynder at falde til jorden.

Vi har nået livets efterår og her handler det om at give slip på det der var, for at give plads til noget nyt. Livet har brug for restitution, for at kunne kontinuere et nyt liv på den anden side.

Og som efteråret har givet slip på alt det som sommeren gav, er der nu plads til refleksion, ro og hvile. Refleksion over det der var og hvile til det der nu endnu en gang skal komme. 

Nu har vinteren taget sit indtog. Her står tingene stille. Måneder uden vækst, opblomstring eller nogen andre former for liv. Dyrene sover i disse måneder og det samme beplantningen. Men som så stille vinteren nu engang ser ud, sker der noget under overfladen. Der bliver ladet op. Det ellers tomme landskab får hvilet. Hvilet så, så der er plads til ny energi, nyt liv, ny dannelse, ny forvandling og nye initiativer. Endnu engang lader livet op mod det nye der skal komme, vækste og vokse…

Og på den anden side venter nu endnu et forår, efterfulgt af sol og sommer.

‘Opsummering’

Årets 4 faser er måden livet bevæger sig på. Der er vinter, sommer, forår og efterår. Uanset hvor meget vi ville ønske at vi kunne høste sommerens frugter hele tiden – er det bare ikke den måde livet bevæger sig på. Livet bevæger sig i cirkler. Du kan høste dine frugter om sommeren, fordi der netop har været en vinter. En vinter med ro, stilstand og selvindsigt. På baggrund af den ro og selvindsigt, bliver der skabt grobund og fornyet energi, til at ting atter nu engang kan få lov til at blomstre. Tingene får nyt liv. Men denne process kan kun lade sig gøre, hvis du som efteråret giver slip på det gamle, for at noget nyt kan få lov til opstå. 

Det er en vigtig ting at huske. Vores eget liv bevæger sig i samme cyklus. Vi kan ikke have sommer – uden vinter. Og i vinterens mulm og mørke, er det vigtigt at huske på, at den er der for en grund, og på den anden siden venter endnu et forår.

Jeg har personligt haft et år med en masse nye initiativer – hvor en masse nye ting har fået lov til at gro. Men for alt som vokser, har jeg også haft brug for at lade batterierne op igen. Og det er det jeg har kunne mærke i min krop og sjæl. Juli måned (og jeg tror også det meste af august), vil og har for mig, været livet der har sagt, at jeg lige skulle træde et skridt tilbage. Et skridt tilbage for at lade nye ting opstå. Et skridt tilbage for at give mig selv ro og plads. Plads til fornyelse.

En af mine største udfordringer er nemlig denne fase. For mit hoved har ikke lyst til lige at træde tilbage. Det vil bare videre. Konstant. Men jo mere jeg har prøvet at presse et tempo igennem det der ikke bare naturligt opstod, jo mere modstand har jeg også kunnet mærke. Og jo mere jeg har givet slip på alle de forventninger jeg sætter for mig selv og alle de forpligtelser jeg bilder mig selv ind at jeg har, jo mere har jeg også kunnet mærke en fornyet energi. 

Så min udviklingsvej i øjeblikket først og fremmest at tage ejerskab af den tomhed der er indeni, men også at accepterer den. Acceptere den fuldstændigt. For jo mere modstand jeg har på tomheden – jo mere vil jeg bare være fanget i den. Men jo mere jeg sætter mig selv fri i den og giver slip – jo mere fri bliver jeg, jo gladere bliver jeg, jo mere overskud får jeg og jo mere plads giver jeg til, at nye ting skal opstå. 

Hvilken fase er du i?

– Simon Woetmann

Læs mere om min coaching her